Механічна робота. Кінетична і потенціальна енергія (задачі)

  1. Яку роботу виконує сила тяжіння, що діє на до­щову краплю масою 20 мг, під час її падіння з висоти 2 км?

  2. Баштовий кран піднімає в горизонталь­ному положенні стальну балку завдовжки 5 м і перері­зом 100 см2 на висоту 12 м. Яку корисну роботу виконує кран?

  3. Яку роботу виконує людина, піднімаючи тіло масою 2 кг на висоту 1 м з прискоренням 3 м/с2?

  4. У воді з глибини 5 м піднімають до по­верхні камінь, об'єм якого становить 0,6 м3. Густина каменя дорівнює 2500 кг/м3. Визначити роботу, затрачену на піднімання каменя.

  5. Сплавник пересуває багром пліт, прикла­даючи до багра силу 200 Н. Яку роботу виконає сплавник, перемістивши пліт на 10 м, якщо кут між напря­мом сили і напрямом переміщення становить 45°?

  6. Яку потенціальну енер­гію має ударна частина пальового молота масою 300 кг, піднятого на висоту 1,5 м?

  7. Автомобіль масою 10 т рухається з вимкненими двигунами під уклон по дорозі, яка утворює з горизонтом кут 4°. Обчислити роботу сили тяжіння на шляху 100 м.

  8. Порівняти роботи вільно падаючого тіла за першу та другу половини часу падіння.

  9. Хлопчик кинув м'яч масою 100 г вертикально вгору і спіймав його в точці кидання. М'яч досяг висоти 5 м. Визначити роботу сили тяжіння під час руху м'яча: вгору; вниз; на всій відстані.

  10. Яку роботу треба виконати, щоб із колодязя завглибшки 10 м підняти відро з водою масою 8 кг на тросі, кожен метр якого має масу 400 г?
  11. Під дією двох взаємно перпендикулярних сил 30 і 40 Н тіло перемістилося на 10 м. Знайти роботу кожної сили зокрема і роботу рівнодійної сили.
  12. Маса футбольного м'яча в 3 рази більша, а швидкість у 3 рази менша, ніж у хокейної шайби. Порівняти їхні кінетичні енергії.
  13. Визначити кінетичну енергію космічного корабля серії «Союз» під час pyxу пo орбіті з швидкістю 7,8 км/с, якщо маса корабля 6,6 т.
  14. Швидкість тіла масою 4 кг у вільному па­дінні на якомусь шляху збільшилася з 2 до 8 м/с. Визначити роботу сили тяжіння на цьому шляху.
  15. Маса самоскида у 18 раз більша від маси легкового автомобіля, а швидкість самоскида у 6 раз менша від швидкості легкового автомобіля. Порівняти імпульси та кінетичні енергії цих автомобілів.
  16. Імпульс тіла дорівнює 8 кг.м/с, а кіне­тична   енергія   16 Дж.  Визначити   масу   і  швидкість тіла.
  17. Кулька масою m — 100 г, підвішена на нитці завдовжки l = 40 см, описує в горизонтальній площині коло. Яка кінетична енергія Ek кульки, якщо під час її руху нитка утворює з вертикаллю сталий кут а = 60°?
  18. На якій висоті потенціальна енергія ванта­жу масою 2 т дорівнює 10 кДж?
  19. На балкон, розташований на висоті 6 м, кинули з поверхні землі предмет масою 200 г. Під час польоту предмет досяг максимальної висоти 8 м від поверхні землі. Визначити роботу сили тяжіння під час польоту предмета вгору, вниз і на всьому шляху, а також результуючу зміну потенціальної енергії.
  20. Яку роботу треба виконати, щоб однорідний стержень завдовжки 2 м і масою 100 кг, який лежить на землі, поставити вертикально?
  21. На мал. 1 зображено графік залежності між видовженням пружини динамометра і значенням розтягуючої сили. Визначити потенціальну енергію пружини, розтягнутої на 8 см. Пояснити фізичний зміст тангенса кута а і площі трикутника під ділянкоюА графіка.
  22. Щоб стиснути пружину дитячого пружинного пістолета на 3 см, приклали силу 20 Н. Визначити потенціальну енергію стиснутої пружини.
  23. Яку роботу треба виконати, щоб розтягнути пружину, жорсткість якої 40 кН/м, на 0,5 см?
  24. Щоб розтягнути пружину на 4 мм, треба виконати роботу, яка дорівнює 0,02 Дж. Яку роботу треба виконати, щоб розтягнути цю саму пружину на 4 см?
  25. Порівняти роботи, які виконує людина, розтягуючи пружину динамометра від 0 до 10 Н, від 10 до 20 Н, від 20 до 30 Н.
  26. Динамометр, розрахований на 40 Н, має пружину, жорсткість якої 500 Н/м. Яку роботу треба виконати, щоб розтягнути пружину від середини шкали до останньої поділки?

   


  Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

  Поліграфічні послуги, репетитор з фізики, математики, програмування.. Відеопроектор на прокат
  Тел.: +38 (093) 515-57-24, +38 (098) 050-86-49, +38 (066) 0400-693
  м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

  написати листа консультанту

   

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.