Розкажіть про предмет географії України та його значення.

Сучасна географія — це система наук про географічну оболонку нашої планети, особливості природи, розміщення населення й господарства світу, окремих країн і їх регіонів.

Географія України об'єднує всю систему географічних наук навколо проблем природи, господарства та суспільства нашої країни. По суті вона є країнознавством, що базується на досягненнях природно-географічних і суспільно-географічних наук.
Конкретні предмети вивчення географії України: природні умови й природні ресурси, населення та господарство країни в цілому, а також за окремими регіонами, де вони утворюють природно-територіальні та територіально-виробничі комплекси. У межах України на суходолі виділяються природні зони та підзони, економічні райони, а також прибережні зони Чорного й Азовського морів.
За об'єктами вивчення географію України поділяють на фізичну, економічну й соціальну. Фізична географія вивчає природу, соціальна — населення, економічна — господарство.

Географія тісно пов'язана з практичною діяльністю людини. Географічна оболонка —-природне середовище людства. Географічні дослідження дозволяють більш раціонально використовувати природне середовище, застосовуючи природоохоронні заходи, прогнозувати зміни в ньому і його компонентах, краще керувати розміщенням виробництва, будівництвом міст, створенням умов, сприятливих для життя людей.

Важливою віхою в становленні географічної науки в Україні було відкриття університетів у Харкові (1805 р.) і Києві (1834 p.), де стали проводити метеорологічні та кліматичні дослідження (В. Н. Каразін), а також вивчення рельєфу України (К. М. Фео-філактов, О. С. Рогович). У другій половині XIX ст. географія відокремлюється в самостійну науку. Одним із засновників її був В. В. Докучаев, який керував у 1877— 1894 р. дослідженнями в Україні, створив вчення про природні зони й дав комплексну характеристику причорноморських степів і ґрунтів України.

Висновок. Географія — це комплексна наука, що вивчає людське суспільство в його взаємодії з навколишнім середовищем. На сучасному етапі географічні знання необхідні для раціонального використання природних ресурсів в економіці країни, з метою розв'язання економічних проблем України.


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама: