Дайте характеристику вугільної промисловості України та назвіть сучасні проблеми галузі.

Найрозвиненішою галуззю паливної промисловості України є вугільна. Вона представлена видобутком кам'яного та бурого вугілля. До складу галузі входять підприємства по видобутку вугілля (шахти) і збагачувальні фабрики. Частка вугілля в паливно-енергетичному балансі України складає близько 75 %, що є одним з найвищих показників у світі. Вугільна промисловість є базою для розвитку електроенергетики, металургії, коксохімії. Основні поклади кам'яного вугілля зосереджені в Донбасі та Львівсько-Волинському басейні.

Особливою цінністю Донбасу є кам'яне вугілля, бо з нього можна виробляти кокс, необхідний для виплавки чавуну. На жаль, глибина залягання вугільних пластів сягає 1200 м при середніх глибинах залягання 500—750 м, а потужність пластів, що розроблюються, дуже мала — від 0,5 до 2 м. Через це собівартість видобутку вугілля в Донбасі значно вища, ніж світова. Вугілля характеризується підвищеною зольністю і значним вмістом сірки, що теж негативно позначається на його споживній якості. У південно-східній і східній частинах Донецького басейну залягає переважно енергетичне вугілля — антрацит; на заході й північному заході — високоякісне коксівне вугілля. Найбільше шахт зосереджено в Донецькій області, де сформувалися потужні центри видобутку вугілля: Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Торез, Красноармійськ.

Хижацька експлуатація вугільних ресурсів України, постійне зростання потреб у вугіллі призвели до виснаження родовищ.
Головні сучасні проблеми вугільної промисловості.

Розробка пластів на великій глибині (до 1700—1800 м) вимагає дорогого сучасного устаткування, для створення якого необхідні величезні матеріальні й наукові витрати.

Старі шахти, що експлуатуються вданий час, необхідно реконструювати з метою підвищення безпеки праці шахтарів.
З метою підвищення ефективності використання вугілля необхідне будівництво нових потужностей по збагаченню й переробці палива, перетворенню його в рідке й газоподібне, що збільшує його теплоту згоряння.

Оскільки вугілля України здебільшого високозольне з великим вмістом сірки, то його переробка вимагає комплексного використання відходів.

Розв'язання даних проблем дозволить вивести вугільну промисловість України на новий якісний рівень, а головне, знизити собівартість вугілля, яка у даний час залишається дуже високою.

З вугільною промисловістю пов'язаний ряд екологічних проблем (терикони, порушення рівноваги гірських поверхневих порід, погіршення якості підземних вод та ін.).

Висновок. У паливно-енергетичному балансі України вугільна промисловість займає провідне місце. В Україні знаходяться три великих вугільних басейни: Донецький, Львівсько-Волинський і Дніпровський (буровугільний). Провілним є Донецький вугільний басейн. Через складні умови видобутку собівартість вугілля в Україні дуже висока. Ш Запам'ятайте: паливна промисловість, вугільна промисловість, вугільний басейн.

 


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама: