За тематичними картами визначте особливості природних зон Євразії.

Розмаїтість природних зон Євразії пов'язана з великими відмінностями кліматичних умов (поєднання тепла і вологи) і особливостями будови поверхні материка, тобто на формування природних зон впливають як зональні, так і азональні фактори (рельєф, положення території на окраїні чи всередині материка). Останнім часом особливого значення набуває ще один фактор — антропогенний, адже компоненти природної зони в набагато більшій мірі змінюються під впливом господарської діяльності людини, ніж інші компоненти географічної оболонки.

Євразія лежить у всіх кліматичних поясах північної півкулі; на материку представлені всі типи клімату Землі, тому тут розташовані всі природні зони нашої планети. Розташування природних зон у Євразії, як і на інших материках, підлягає закону широтної зональності, тобто вони змінюються з півночі на південь у міру збільшення кількості сонячної радіації. Однак, є й істотні відмінності, що пояснюються умовами атмосферної циркуляції над континентом. У Євразії, як і в Північній Америці, деякі природні зони змінюють одна одну із заходу на схід, адже східні й західні окраїни материка найбільш зволожені, а внутрішні райони набагато сухіші. Таким чином, головними причинами, від яких залежить розташування природних зон у Євразії, є зміна температурних умов, річна кількість опадів, особливості рельєфу.

Розміщення природних зон у кліматичних поясах Євразії:

Арктичний кліматичний пояс — зона арктичних пустель.

Субарктичний кліматичний пояс — зона тундр і лісотундр.

Помірний кліматичний пояс:

 • зона тайги;
 • зона змішаних лісів;
 • зона широколистих лісів;
 • зона лісостепів;
 • зона степів;
 • зона пустель і напівпустель,

Тропічний кліматичний пояс:

 • твердолистяні вічнозелені ліси й чагарники;
 • зона саван і рідколісь;
 • перемінно-вологі (муссонні) ліси.

Субекваторіальний кліматичний пояс:

 • перемінно-вологі ліси;
 • зона саван і рідколісь.

Екваторіальний кліматичний пояс

 • екваторіальні ліси.

У помірному кліматичному поясі знаходиться найбільше природних зон, тут найбільшу площу займає зона тайги. Це пов'язано зі значною протяжністю материка із заходу на схід саме в помірних широтах.
Області з висотною поясністю також займають велику частку території материка. Особливо чітко висотна поясність представлена в Гімалаях, де розташовані всі природні пояси Землі, а верхня межа поширення рослинності проходить тут на висоті 6 218 м. Це явище більше ніде на Землі не зустрічається.

Природні зони Євразії мають подібність із Північною Америкою. Це виражається у великій кількості й особливостях розміщення природних зон на обох материках. Дуже схожий рослинний і тваринний світ у північній частині цих континентів. Однак є й істотні відмінності. У Євразії природні зони більш різноманітні, природні комплекси арктичних пустель, тундри і лісотундри не заходять так далеко на південь, як у Північній Америці. Тут зони тайги, змішаних і широколистих лісів, а також напівпустель і пустель займають велику площу. Області висотної поясності ширші, ніж у Північній Америці. Показати на карті: природні зони кліматичних поясів Євразії.

Висновок. У Євразії представлені всі природні зони Землі. Природні ресурси витягнуті не тільки із заходу на схід, але і з півночі на південь. Рослинний і тваринний світ природних зон північної частини Євразії мають багато загального з аналогічними районами Північної Америки. У Євразії велику територію займають області з висотною поясністю, а в Гімалаях представлені всі природні пояси Землі.


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама: