Розкрийте екологічні проблеми України

Україна належить до тих країн світу, де стан навколишнього середовища розцінюється як несприятливий, а в багатьох областях— як критичний чи близький до такого. Головними причинами ситуації, що склалася, є: досить тривалий і високий ступінь освоєння території, наявність різноманітного природно-ресурсного потенціалу (мінеральні, водяні, земельні, лісові і рекреаційні ресурси), високий рівень індустріального розвитку, найвища в Європі розораність території, нераціональний і неприпустимо високий ступінь використання мінеральних і лісових ресурсів, високий рівень урбанізації, велика концентрація населення і виробництв в окремих районах, непомірний розвиток энерго- і ресурсомістких галузей, що забруднюють навколишнє середовище, недосконалі технології. Україна має найвищі серед країн СНД показники загальної завантаженості території усіма видами виробництва і населенням (у 3 рази вище норми по площі і по населенню). Протягом багатьох десятиліть господарство України розвивалося без урахування екологічних вимог, тому негативні зміни відбуваються у всіх компонентах природного комплексу країни.

Серед головних екологічних проблем України можна виділити такі:
1) Наслідки аварії на ЧАЕС.
2) Деградація чорноземів України.
3) Надмірне забруднення повітря у промислових районах.
4) Забруднення акваторії Чорного моря, у зв'язку з чим сірководневий шар наближається до поверхні.
5) Забруднення поверхневих вод України.
6) Зникнення окремих видів рослин і тварин через їхнє винищування або погіршення умов місцеперебування.
7) Підйом рівня ґрунтових вод у містах і на зрошуваних землях.
Висновок. Україна — одна з «найзабрудненіших» країн світу. Головні причини загострення екологічної ситуації в Україні — давне освоєння, нераціональне використання природних ресурсів і висока територіальна концентрація населення й виробництв.

Ключові слова: аварія на ЧАЕС, деградація чорноземи забруднення повітря і поверхневих вод.Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама: