Загальна хімія

Основні поняття і закони хімії

 

Молекула — найменша часточка речовини, яка здатна до самостійного існування і зберігає всі властивості цієї речовини.
Атом — найменша часточка хімічного елемента, яка входить до складу молекул простих і складних речовин.

Елемент — вид атомів, які характеризуються певною сукупністю властивостей.

Проста речовина — це речовина, молекули якої складаються з атомів одного елемента.

Явище, за якого один елемент утворює кілька простих речовин, називається алотропією.

Складна речовина — це речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів.

Закон сталості складу: кожна хімічна сполука має постійний якісний і кількісний склад незалежно від способу ц добування.

Атомною масою елемента називається маса його атома, виражена в атомних одиницях маси.

Молекулярною масою речовини називається маса її молекули, виражена в атомних одиницях маси.
Атомною одиницею маси (а.о.м.) є 1/12 частина маси атома вуглецю 12С.

Моль — це кількість речовини, що містить стільки молекул, атомів, іонів, електронів або інших структурних одиниць, скільки атомів міститься в 12 г ізотопу вуглецю С.

В 1 молі речовини міститься 6,02.1023 структурних одиниць. Це число називається числом Авогадро і позначається літерою W.

Маса одного моля речовини називається його мольною масою і позначається г/моль.
Закон Авогадро: в рівних об'ємах різних газів за однакових умов (тиск, температура) міститься однакова кількість молекул. Наслідок цього закону: 1 моль будь-якого газу, який має однакову кількість молекул, займає однаковий об'єм. За нормальних умов (101325 Па, 0°С) цей об'єм дорівнює 22,4 л і називається мольним овємом.

Закон кратних відношень: якщо два елементи утворюють один з одним кілька сполук, то на одну й ту саму масу одного елемента припадають такі маси другого елемента, які відносяться між собою як невеликі цілі числа.
Закон off ємних відношень (закон Гей-Люсака): об'єми реагуючих газоподібних речовин відносяться між собою і до об'ємів утворених газоподібних речовин як невеликі цілі числа.

Закон збереження маси речовин: сума мас речовин, які прореагували, дорівнює сумі мас речовин, що утворилися в результаті реакції.

Закон еквівалентів: речовини вступають у хімічні реакції в кількостях, які пропорційні їхнім хімічним еквівалентним масам.
Еквівалентна маса — це маса речовини, яка здатна витіснити чи приєднати одиницю маси водню або еквівалентну масу будь-якої речовини.

Валентність — це здатність атомів того чи іншого елемента приєднувати або заміщувати в сполуках певне число атомів іншого елемента.

Хімічна формула показує, з яких елементів складається та чи інша сполука і скільки атомів кожного елемента входить до складу її молекули.

Хімічне рівняння — це засіб відображення хімічної реакції за допомогою формул.

Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.