Загальна хімія

БУДОВА АТОМА І ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН
Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА

 

Атом складається з ядра й електронів, які обертаються навколо ядра по певних орбітах. При переході електрона з орбіти, більш віддаленої від ядра, на орбіту, ближчу до ядра, випромінюється енергія.

Ядро складається з протонів і нейтронів.

Протон — це позитивно заряджена частинка, маса якої дорівнює атомній одиниці маси.

Нейтрон — це нейтральна частинка, маса якої дорівнює атомній одиниці маси.

Електрон — це негативно заряджена частинка, маса якої в 1840 разів менша від маси протона або нейтрона.

Альфа-частинки—це ядра атомів гелію, що мають заряд +2, масу 4 атомних одиниць маси і позначаються 42He.

Альфа-промені — це потік альфа-частинок. В електричному полі вони рухаються до негативно зарядженого електрода {катода).

Бета-промені — це потік електронів. В електричному полі вони рухаються до позитивно зарядженого електрода (анода).

Гамма-промені — це потік рентгенівських променів з високою енергією. В електричному полі вони не рухаються ні до катода, ні до анода.

Принцип Паулі в атомі не може бути двох електронів з однаковими значеннями всіх квантових чисел.

Квантових чисел чотири:

n — головне квантове число, показує номер орбіти і змінюється від 1 до n;

l — орбітальне квантове число, змінюється від 0 до (n - 1);

m — магнітне квантове число, змінюється від -l до +l , включаючи і значення 0;

s — спінове квантове число, має значення +1/2 і -1/2.

Закон Д.І. Менделєєва: властивості простих тіл, а також форми та властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від атомних мас елементів; або: властивості елементів перебувають у періодичній залежності від величин заряду ядра їхніх атомів.

Нуклони— це протони і нейтрони.

Ізотопи — це різновиди хімічного елемента, ядра атомів якого мають однаковий заряд, але різну масу.

 

Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.