Загальна хімія

ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА МОЛЕКУЛ

 

Види зв'язку: іонний, ковалентний, координаційний, водневий і металічний.

Іонний зв'язок існує в речовинах, які складаються з іонів. Іони утворюються при переході електронів від атомів одних елементів до атомів інших. Атоми, які віддали електрони, перетворюються в позитивно заряджені іони (катіони), а ті, що прийняли електрони, — в негативно заряджені іони (аніони).

Ковалентний зв'язок утворюється між атомами не внаслідок переходу електронів від одного атома до іншого, а внаслідок виникнення між атомами однієї або кількох спільних електронних пар. Спільні електронні пари між атомами виникають за рахунок неспарених електронів, які є в атомів і беруть участь в утворенні хімічного зв'язку. Ці електрони називаються валентними.

Ковалентний зв'язок, при утворенні якого електронна пара зміщена в бік одного з атомів, називається полярним зв'язком.
Координаційний, або донорно-акцепторний зв'язок — це ковалентний зв'язок, який утворюється за рахунок неподіленої електронної пари.

Донор — це атом або іон, який надає свою неподілену електронну пару для утворення хімічного зв'язку.

Акцептор — це атом або іон, який приймає на вільну орбіталь неподілену електронну пару.

Водневий зв'язок — це зв'язок, який виникає між атомами водню і елемента з високою електронега-тивністю (кисень, фтор) внаслідок зміщення електронно! хмарки, що належить атому водню, в бік іншого елемента.

Електронегативність атома — це напівсума енергії іонізації і спорідненості до електрона.

Енергія зв'язку — це робота, необхідна для розриву цього зв'язку в усіх молекулах, що становлять один моль речовини.

Ступінь окислення — це величина електричного заряду, якщо припустити, що валентні електрони при утворенні хімічного зв'язку повністю зміщені до більш електронегативних атомів, тобто ступінь окислення атомів у сполуках дорівнює заряду іона, коли припустити, що молекула повністю складається з іонів.

 

Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: (093) 515-57-24
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.