Presentations

Speaking Engagements

Переваги індивідуально-зорієнтованого навчання очевидні. Кожна людина має свій індивідуальний темп роботи. Одному легше сприймати інформацію на слух, інший краще сприймає ту ж інформацію через ряд наочностей. Ключевою перевагою також є і індивідуально-зорієнтована робота учня і вчителя. Наш перший крок полягає у визначенні сильних і слабких сторін учнівських знань, звідти ми підбираємо індивідуальні програми навчання, готуємо завданя, які дозволять зосередитися на тих областях необхідних знань, які найбільшою мірою потребують поліпшення.

Публікації

Юрій Яцика "Освітньо-інформаційний центр при православній церкві" / Духовна нива - 2008 – № 9 (68) - с.8

Інформація. Сприйняття та утворення знань / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців: "Наука, освіта, суспільство очима молодих" Частина 1. Психолого-педагогічний напрям - Рівне: РВВ РДГУ. 2011. с.138-141.

Методичні особливості вивчення фундаментальних дослідів  з фізики в загальноосвітній школі /Матеріали Шостої Всеукраїнської конференції молодих науковців: "Фізика. Нові технології навчання"- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Вінниченка, 2008 с.122-125.

Наукові конференції

20-21 березня 2008 р. - брав участь та виступав з доповіддю на Шостій Всеукраїнській конференції молодих науковців "Фізика. Нові технології навчання" (м.Кіровоград)

17-18 травня 2011 р. - брав участь та виступав з доповіддю на ІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців "Наука, освіта, суспільство очима молодих" (м.Рівне).

Проведені наукові дослідження після закінчення навчання

"Використання інноваційних технологій на уроках інформатики 9 кл." Запропонована методична розробка вивчення модуля «Основи інформатики» в 9 класі з використанням інтерактивного і модульного навчання – впровадження її у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи. Результати психолого-педагогічних досліджень свідчать про ефективність застосування обраної експериментальної методики навчання у засвоєнні учнями знань, підвищенні інтересу до вивчення предмету. Результати діагностичного вивчення  в експериментальній і контрольній групах дозволяють робити висновки про те, що рівень засвоєння і глибини знань в учнів експериментальної групи вищий, у порівнянні з учнями контрольної групи.

 

Засновник проекту та репетитор Яцика Юрій Миколайович.

Про ефективність одного заняття важко сказати про гарантію успіху, але іноді і одного продуктивного заняття вистачає (одного вечора) для досягнення очевидного успіху у навчанні. Я рекомендую проводити заняття не менше однієї години, а за потреби у допомозі підготовки до іспиту чи лабораторної чи контролюючої знань роботи - виділити окремий час для заняття. Про необхідність у підготовці до контрольної роботи чи самостійної бажано окремо попередити і домовитися заздалегідь.

Вартість занятть в основному відповідають показнику вартості проведенного уроку вчителем в загальноосвітній школі. Але так, як освіта в школі строго контролюється міністерськими приписами, тому за одне заняття з репетитором можна досягнути результату у навчанні рівного трьом-чотирьом урокам в загальноосвітній школі. Іноді, навіть, вже за три заняття з репетитором можна досягнути більше ніж за увесь поточний семестр навчання у школі. Іноді, навпаки, одну тему вивчати доводиться деякий довший час, ніж у загальноосвітній школі, тому що вона є важливою для вихованця і являється фундаментальною темою для майбут отриманих знань.

Заняття проходять з використанням розробленої інноваційної технології "уроку-презентації" з забезпеченням необхідним дидактичним матеріалом.

Заняття, зорієнтовані на підготовку до ЗНО, проводяться з виконанням завдань відповідних рекомендованих збірників.

repetutor.rv.ua