Математика

Математика — наука, виникнення і становлення якої пов'язане з вивченням кількісних відношень та просторових форм реального світу.

Арифметика — розділ математики, що вивчає найпростіші властивості натуральних і раціональних додатних чисел та правила виконання дій над ними.

Алгебра — розділ математики, що вивчає системи об'єктів довільної природи, в яких визначено алгебраїчні операції, аналогічні своїми властивостями діям над числами.

Тригонометрія — розділ математики, що вивчає залежність між довжинами сторін і величинами кутів трикутника, а також властивості тригонометричних функцій і зв'язків між ними.

Геометрія — розділ математики, що вивчає фігури, форми тіл та їх властивості.

Планіметрія — розділ геометрії, що вивчає властивості фігур, розміщених в одній площині.

Стереометрія — розділ геометрії, що вивчає властивості фігур у просторі.

Вибрані теми з математики Останнє редагагування
Деякі математичні позначення

13.04.2014

Ознаки подільності чисел 15.04.2014
Пропорції. Основна властивість пропорції 16.04.2014
Формули скороченого множення 11.04.2014
Степені і корені 10.04.2014
Квадратне рівняння 10.04.2014

Арифметична прогресія

10.04.2014
Геометрична прогресія 10.04.2014
Планіметрія  
Трикутник. Ознаки рівності трикутників. Ознаки подібності трикутників. Види трикутників. 15.04.2014
Рівносторонній трикутник 13.04.2014
Опуклий чотирикутник 10.04.2014
Квадрат 10.04.2014
Паралелограм 10.04.2014
Трапеція 10.04.2014
Трикутник і коло  
Коло і круг. Сектор круга. Сегмент круга 10.04.2014
Кільце 537
Ромб 10.04.2014
Прямокутник 10.04.2014
Конус 10.04.2014
Прямий круговий конус 0
Зрізаний конус 10.04.2014
Прямий круговий циліндр 10.04.2014
Куля 10.04.2014
Тригонометрія  
Формули зведення 10.04.2014
Перетворення суми тригонометричних функцій у добуток 57
Тригонометричні функції суми і різниці кутів 298
Основне співвідношення тригонометрії 89
Тригонометричні функції подвійного аргумента 851
Тригонометричні функції потрійного аргумента 6814
Властивості логарифмів 10.04.2014
Модуль числа 10.04.2014
Таблиця Піфагора. Таблиця множення 10.04.2014
Основні вимірувальні одиниці та їх взаємопереведення 10.04.2014
Тригонометричні функції половинного аргумента 888
Формули пониження степенів 1406
Формули універсальної підстановки 5
Куб 10.04.2014
Прямокутний паралелепіпед 10.04.2014
Пряма призма 10.04.2014
Похила призма 10.04.2014
Правильна піраміда 10.04.2014
Зрізана піраміда 10.04.2014
Аксіоми Стеріометрії 04.11.2014
Точки, прямі і площини 04.11.2014
Паралельність прямих і площин 04.11.2014
Деякі властивості зображення фігур на площині 04.11.2014
Перпендикулярність прямих і площин 04.11.2014
Перпендикуляр і похила 04.11.2014
Теорема про три перпендикуляри 04.11.2014
Перпендикулярні площини 04.11.2014
Відстань між мимобіжними прямими 04.11.2014
Кути між прямими та площинами 04.11.2014
Площа ортогональної проекції многокутника 04.11.2014
Многогранники. Призма 04.11.2014
Зрізана піраміда 04.11.2014
Основні формули для визначення площ поверхонь і об'єктів деяких многогранників 04.11.2014
Правильні многогранники 04.11.2014
Зведена таблиця формул для правильних многогранників 04.11.2014
Циліндр.Тіла обертання. 04.11.2014

 

 


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги, мультимедійний проектор в оренду, репетиторські послуги.
Тел.: +38(093) 515-57-24, +38(098) 050-86-49, +38(066) 0400-693
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати листа консультанту

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.

Засновник проекту та репетитор Яцика Юрій Миколайович.

Про ефективність одного заняття важко сказати про гарантію успіху, але іноді і одного продуктивного заняття вистачає (одного вечора) для досягнення очевидного успіху у навчанні. Я рекомендую проводити заняття не менше однієї години, а за потреби у допомозі підготовки до іспиту чи лабораторної чи контролюючої знань роботи - виділити окремий час для заняття. Про необхідність у підготовці до контрольної роботи чи самостійної бажано окремо попередити і домовитися заздалегідь.

Вартість занять в основному відповідають показнику вартості проведенного уроку вчителем в загальноосвітній школі. Але так, як освіта в школі строго контролюється міністерськими приписами, тому за одне заняття з репетитором можна досягнути результату у навчанні рівного трьом-чотирьом урокам в загальноосвітній школі. Іноді, навіть, вже за три заняття з репетитором можна досягнути більше ніж за увесь поточний семестр навчання у школі. Іноді, навпаки, одну тему вивчати доводиться деякий довший час, ніж у загальноосвітній школі, тому що вона є важливою для вихованця і являється фундаментальною темою для майбут отриманих знань.

Заняття проходять з використанням розробленої інноваційної технології "уроку-презентації" з забезпеченням необхідним дидактичним матеріалом.

Заняття, зорієнтовані на підготовку до ЗНО, проводяться з виконанням завдань відповідних рекомендованих збірників.