Біологія

Загальна біологія

Ботаніка

Зоологія

Анатомія і фізіологія людини

Плани конспекти уроків
Російсько-український словник біологічних термінів

 

Фундаментальні відкриття і практичні досягнення, здійснені у всіх галузях біологічної науки в останні десятиріччя (друга половина XX ст.), викликали глибокий інтерес і повагу до цієї науки фахівців не тільки суміжних дисциплін Біологія вийшла на передові рубежі природознавства.

Проникнення в біологію концепцій, підходів та ідей фізики, хімії, математики, кібернетики не тільки збагатило її методичний арсенал, а й уможливило вивчення біологічних процесів на рівні субклітинних структур, молекул і навіть атомів, з одного боку, і на популяційно-видовому, біогеоценотичному й біосферному — з другого. На цій основі якісно нового рівня досягли темпи розвитку класичних традиційних біологічних дисциплін, відбулося формування й становлення нових наук комплексно­го характеру — біофізики, біоніки, молекулярної біології, молекулярної генетики, біокібернетики, генної інженерії та ін.

Теоретичні та практичні досягнення цих наук поступово реалізуються як у науковому світі, так і в промисловості В свою чергу, це вимагає вдосконалення форм подання інформації, її прискореного та оперативного використання в процесах організованого навчання або самоосвіти.

Видання тематично охоплюватиме всі розділи біологічної науки, що вивчаються як у середній, так і вищій школі Його структура відповідає принципу прогресуючого ускладнення понять і зростання інформативності кожної конкретної біологічної дисципліни.

Мета довідника — допомогти читачу отримати повну й сучасну інформацію довідкового характеру з біології, яка за обсягом значно перевищує шкільну програму. Необхідність включення матеріалу підвищеної складності підказана запитами читачів, особливо, абітурієнтів, сучасним і станом і тенденціями розвитку біології Крім того, авторський колектив прагне зацікавити різними проблемами біології та задовольнити в цьому ту категорію читачів, які виявляють відповідні здібності та нахили.

У довіднику повно представлено всі основні розділи біології: ботаніка, зоологія, анатомія та фізіологія людини, загальна біологія. На сучасному рівні викладено відомості щодо клітинної будови організмів, основ гене­тики та селекції, молекулярної біології. Розглянуто сучасні дані щодо молекулярних механізмів скорочення м'язів, електричних процесів в організмі, механізмів пам'яті, взаємовідносин організму та середовища, актуальних проблем екології, питань охорони природи.

Для    учителів,    учнів    старших    класів,    абітурієнтів    та    всіх зацікавлених сучасним станом біології.

 

 

 


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги, мультимедійний проектор в оренду, репетиторські послуги.
Тел.: +38(093) 515-57-24, +38(098) 050-86-49, +38(066) 0400-693
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати листа консультанту

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.

Засновник проекту та репетитор Яцика Юрій Миколайович.

Про ефективність одного заняття важко сказати про гарантію успіху, але іноді і одного продуктивного заняття вистачає (одного вечора) для досягнення очевидного успіху у навчанні. Я рекомендую проводити заняття не менше однієї години, а за потреби у допомозі підготовки до іспиту чи лабораторної чи контролюючої знань роботи - виділити окремий час для заняття. Про необхідність у підготовці до контрольної роботи чи самостійної бажано окремо попередити і домовитися заздалегідь.

Вартість занятть в основному відповідають показнику вартості проведенного уроку вчителем в загальноосвітній школі. Але так, як освіта в школі строго контролюється міністерськими приписами, тому за одне заняття з репетитором можна досягнути результату у навчанні рівного трьом-чотирьом урокам в загальноосвітній школі. Іноді, навіть, вже за три заняття з репетитором можна досягнути більше ніж за увесь поточний семестр навчання у школі. Іноді, навпаки, одну тему вивчати доводиться деякий довший час, ніж у загальноосвітній школі, тому що вона є важливою для вихованця і являється фундаментальною темою для майбут отриманих знань.

Заняття проходять з використанням розробленої інноваційної технології "уроку-презентації" з забезпеченням необхідним дидактичним матеріалом.

Заняття, зорієнтовані на підготовку до ЗНО, проводяться з виконанням завдань відповідних рекомендованих збірників.