Деякі математичні позначення
Знак (позначення) Значення (зміст) Приклад
= Дорівнює, або рівність a = b
Не дорівнює, не рівне a ≠ b
Приблизно дорівнює a ≈ b
> Більше a > b
< Менше a < b
Більше рівне a ≥ b
Менше рівне a ≤ b
Корінь n-степені
an Степінь числа. Число a в n-степені an
| | Абсолютна величина, або модуль числа |a|,
logab Логарифм числа b, з основою a log28=3
! Факторіал 5! = 1. 2. 3. 4. 5 = 120