Механічний рух

Механіка
Вступ

Серед інших частин курсу загальної фізики механіка займає дещо особливе місце з огляду на дві обставини. Перша полягає в тому, що тут вивчається ряд найбільш загальних, фундаментальних законів природи, які мають важливе значення для всіх розділів фізики, насамперед, закони збереження і механічного руху. Друга полягає в тому, що механіка є початковим ступенем вивчення фізики, тому, зокрема, і при розв'язуванні задач виникають характерні труднощі, пов'язані з браком належного досвіду. Початківці ще не вміють переходити від загальних законів і положень (у їх абстрактному формулюванні) до конкретного практичного застосування цих законів і положень; коротше кажучи, вони ще не навчились ефективно застосовувати свої знання на практиці. Тому при викладі методичних вказівок і порад до розв'язування задач з механіки потрібна, на нашу думку, особлива ретельність і увага з тим, щоб не пропустити тих «дрібниць», які допомагають послідовно виробляти практичні навички і становлять зміст того, що ми звемо «досвідом розв'язування задач».

Уже вийшло в світ кілька хороших методичних посібників з розв'язування задач з теоретичної механіки. Проте вони ні в якому разі не можуть замінити посібника з механіки як розділу загального курсу фізики (хоча в якійсь мірі можуть бути корисними й тут). У згаданих посібниках головна увага, природно, приділяється швидше математичній, ніж фізичній стороні справи. Крім того, йдеться про задачі, з одного боку, значно складніші, а з другого,—такі, що мають певний технічний зміст і не досить яскраво ілюструють загальні фізичні закони.

Ця частина містить шість розділів: 1) Кінематика; 2) Динаміка; 3) Сили тяжіння; 4) Статика; 5) Коливання і хвилі. Акустика; 6) Пружність і міцність. Ці розділи охоплюють основний зміст механіки і найважливіші задачі, які тут доводиться розв'язувати.
Слід зазначити, що поділ розділів на параграфи має трохи умовний характер. Наприклад, сили тертя, яким присвячено, внаслідок певних специфічних особливостей, окрема сторінка або тема, зустрічаються і в інших сторінках (тому часто у сторінках "Сили тертя" мова йде тільки про в'язке тертя) тощо.

Далі у курсі користуються наступними поняттями: матеріальна точка, абсолютно тверде тіло, система матеріальних точок і т.д. Для скорочення можуть вживатися переважно наступні терміни: точка, тіло, система тіл і т.д. Говорячи про положення тіла скінченних розмірів під час його поступального руху, можливо матиметься на увазі положення його центра мас і т.д.

інформація з довідника:

С.У.Гончаренко Фізика: довідкові матеріали для абітурієнтів. - К.: Либідь, 1996. - 208 с. - Укр. і рос. мовами.

 

 

 


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні та навчально-інформаційні послуги Розмістити рекламу на сайті.
Тел.: +38(093) 515-57-24, +38(098) 050-8649, +38(066)0400-693
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.