З історії розвитку операційних систем комп'ютера. Основні функції операційної системи. Класифікація операційних систем.

Операційна система (ОС) є однією з найважливіших складових програмного забезпечення.
ОС — це комплект програм, які забезпечують керування апаратними та програмними ресурсами комп'ютера, планування ефективного використання її ресурсів і розв'язування задач за завданням користувача. ОС забезпечує взаємодію програм із зовнішніми пристроями та між собою; здійснює розподіл оперативної пам'яті; розпізнає різні ситуації, що виникають при виконанні програм, повідомляючи про них користувача. Основне завдання ОС — динамічний розподіл ресурсів і управління ними відповідно до вимог задач, що розв'язуються. ОС є посередником між користувачем і комп'ютером, здійснюючи аналіз запитів користувача і забезпечуючи їх виконання.

Функціями ОС є:

• організація роботи файлової системи з метою збереження даних;

• контроль за станом апаратного забезпечення;

• підтримка модульного принципу побудови комп'ютера, що дозволяє розширювати набір зовнішніх пристроїв, підключених до комп'ютера;

• організація взаємодії між центральними та зовнішніми пристроями;

• розподіл ресурсів між користувачами та програмами;

• керування процесом виконання програм;

• забезпечення інтерфейсу з користувачем.

ОС може виконувати запити користувача в різних режимах. Відповідно до цього їх поділяють на ОС пакетної обробки, розподілу часу, реального часу і діалогові. ОС пакетної обробки — система, що опрацьовує декілька завдань, підготованих одним або різними користувачами. Взаємодія між користувачем і його завданням під час обробки неможлива. ОС розподілу часу забезпечує одночасне обслуговування багатьох користувачів, дозволяючи кожному взаємодіяти із своїм завданням у режимі діалогу. ОС реального часу гарантує оперативне виконання запиту користувача за певний проміжок часу. Найчастіше використовуються в інформаційно-пошукових системах і системах управління технологічним обладнанням. Діалогові ОС забезпечують діалог з користувачем через дисплей при введенні і виконанні команд.

Залежно від функціонального призначення виділяють такі класи ОС:

1) однозадачні та багатозадачні ОС;

Однозадачні ОС задачі виконують послідовно (кожну наступну після завершення попередньої). Багатозадачні ОС дозволяють одночасно виконувати декілька, задач, розподіляючи між ми ресурси комп'ютерної системи: пам'ять, час роботи процесора, периферійні пристрої.

2) однокористувацькі та багатокористувацькі;

3) з підтримкою роботи в мережі (мережеві ОС) та без неї;

4) ОС для виконання функцій сервера та робочі станції (клієнти мережі). У складі ОС діалогового типу виділяють такі модулі:

• базовий модуль — забезпечує завантаження ОС, керує роботою програм та файлової системи, забезпечує доступ до неї і обмін інформацією між пристроями комп'ютера;

• командний процесор — аналізує і виконує команди користувача;

• службові (сервісні) програми (утиліти) — здійснюють виконання команд по обслуговуванню дисків, забезпечують роботу в мережах, сюди ж відносять типові програми прикладного характеру тощо;

• драйвери зовнішніх пристроїв.

Драйвер — це програма, що керує роботою зовнішнього пристрою та здійснює його настройку на певні режими роботи. Периферійні пристрої опрацьовують інформацію по-різному і в різному темпі. Для узгодження їх роботи на програмному рівні використовують драйвери. При встановленні нового пристрою підбирають необхідний драйвер. Вони поміщаються в оперативну пам'ять комп'ютера при завантаженні операційної системи.

Існує приблизно 10 видів різних ОС: ОС сімейства MS DOS, ОС сімейства OS/2, ОС сімейства UNIX, ОС сімейства Windows, ОС сімейства Linux.

ОС Windows — є операційною системою з графічним інтерфейсом та принципово новою ідеологією користування. Популярними сьогодні є версії Windows XP, 7, 8, у деяких місцевостях до нині можуть використовуватися раніші версії Windows, але офіційно вони уже не мають підтримки від компанії розробника. Дані та програми у Windows-системах об'єднуються за певною груповою ознакою в папки, але фізично на дисках вони можуть зберігатися в різних місцях. Про це користувачеві знати необов'язково. Вміст папок організовується на логічному рівні. Імена програм, якими оперує користувач, можуть не збігатися з іменами, під якими ці програми зберігаються на дисках. Програми запускаються на виконання шляхом вибору їх імен у відповідних папках. Каталоги операційної системи MS DOS називають папками в системі Windows, але у системі Windows існують спеціальні (абстрактні) папки, яким не відповідають каталоги на дисках.

Перевагами системи Windows над MS DOS є:

• наявність у системі спільних для всіх програм драйверів для зовнішніх пристроїв (ці драйвери лише використовуються прикладними програмами, в DOS прикладні програми часто містили свої власні драйвери для зовнішніх пристроїв);

• єдиний для всіх прикладних програм користувацький інтерфейс;

• режим багатозадачності (одночасне виконання програм, для кожної з яких виділено окреме вікно);

• можливість використання всієї оперативної пам'яті;

• наявність буфера для обміну даними між програмами;

• можливість виконання програм DOS;

• використання масштабованих шрифтів;

• підтримка мультимедіа.

Разом із системою Windows 95 був введений новий стандарт пристроїв, що самі настроюються (Plug and Play). Підключення таких пристроїв здійснюється автоматично, ОС сама може визначити, які пристрої встановлені в комп'ютері, і здійснює настройку на роботу з ними, тобто встановлює відповідні драйвери (при потребі ОС попросить користувача вставити дистрибутивний диск для інсталяції драйвера або вказати шлях, за яким цей драйвер можна знайти).

Після завантаження ОС Windows 9x на екрані з'являється зображення, яке називають робочим столом.

На робочому столі розташовані об'єкти та елементи керування Windows 9х. Об'єкт — це найзагальніше поняття системи Windows 9х. Під ним розуміють все, чим можна оперувати. На робочий стіл виносяться папки, документи, програми, з якими найчастіше ведеться робота. Ці об'єкти мають свої імена та маленькі графічні позначення, які називають значками (піктограмами). Особливим видом значків є ярлики. Вони служать для відображення посилань на інші об'єкти (які зберігаються в зовсім іншому місці), доступ до яких можна зробити виконавши подвійне клацання лівою клавішею на відповідному ярликові. Графічний інтерфейс у Windows 9x розрахований на роботу з ручним маніпулятором миша, хоча у багатьох випадках можна використовувати комбінації клавіш. Робочий стіл Windows 98 відрізняється від Робочого столу Windows 95 можливістю перемикання між класичним та Web-стилями.

Деякі з папок робочого столу є стандартними (наприклад, Мой компьютер, Сетсвое окру-жение, Корзина тощо). Вміст усіх папок відображається в окремих вікнах, які володіють однаковими елементами керування. Папка Мой компьютер містить значки для доступу до всіх дисків комп'ютера та стандартні папки Панель управлення та Принтери. У папці Панель управлення містяться програми для реєстрації і настройки апаратних компонент комп'ютера та для встановлення (інсталяції) програмного забезпечення (системного та прикладного). У папці Принтери знаходиться програма для встановлення нових принтерів, які підключаються до ПК, та зберігаються програми (драйвери) керування роботою встановлених принтерів. Папка Сетевое окружение забезпечує доступ до мережевих ресурсів мережі, до якої підключений комп'ютер. У папку Корзина заносять вилучені об'єкти (папки, файли), які можна відновити на попередньому місці, відкривши вікно цієї папки. Після очищення Корзиньї відновлення знищених об'єктів не можливе.

Кожний об'єкт системи Windows 9x має певний набір властивостей, які можна переглянути або встановити їх окремі параметри, виконавши команду Свойства із контекстного меню.

Елементи робочого столу зображаються поверх фонового малюнка, який належить до властивостей робочого столу і який можна вибрати на свій смак. У нижній частині робочого столу розташовують Панель задач, де відображаються назви запущених програм та назви відкритих папок. На ній знаходиться кнопка Пуск для відкриття головного меню операційної системи, справа міститься індикатор клавіатури (за допомогою якого можна змінити мову для клавіатури — розкладку символів), регулятор гучності для навушників чи звукових колонок, системний таймер та значки інших програм, що працюють у фоновому режимі. Головне меню Windows 9x складається з таких розділів: Програм-мьі (для запуску програм, які зареєстровані в системі, розділ складається з окремих програмних груп (папок)), Документи (для швидкого повернення до документів, з якими попередньо велася робота). Настройка (для відкриття папок Панель Управлення, Принтери і Панель задач), Справка (виклик довідкової системи), Поиск (для пошуку в системі або мережі потрібних комп'ютерів, папок, файлів), Вьшолнить (для відкриття діалогового вікна, яке містить командний рядок для виконання команд), Завершение работьі (для завершення роботи, перезавантаження комп'ютера, входження в систему під іншим іменем, завантаження системи в режимі емуляції MS DOS).

Завантажити програму (запустити на виконання) можна одним із таких способів:
відкрити розділ Программьі головного меню, у ньому знайти програмну групу, а в ній вибрати потрібну програму;
відкрити вікно Мой компьютер, а в ньому послідовно вибрати диск, папку, де зберігається файл з програмою, та клацнути на файлові двічі лівою клавішею миші; якщо ярлик для програми винесено на робочий стіл, то завантажити її можна подвійним клацанням на ярликові;

Здійснити команду Виконати і в командному рядку записати повну специфікацію файла або вибрати його, скориставшись кнопкою Обзор;

• за допомогою стандартної програми Проводник.

Завершуючи черговий сеанс роботи із Windows 9x, слід виконати команду Завершение работи із головного меню системи. При цьому всі біжучі настройки, службова інформація збережеться у спеціальних файлах для наступного разу. Живлення на комп'ютері можна вимикати після появи повідомлення: «Теперь питание компьютера можно отключить».

До складу одних папок можуть входити інші папки або файли. Усі вікна папок можуть містити такі елементи: рядок заголовка (з трьома кнопками керування розташуванням вікна), рядок меню (пункти меню — це своєрідні підменю, в яких згруповані команди, що мають спільне цільове призначення), панель інструментів із кнопками для виконання найбільш часто вживаних команд, внизу міститься рядок статусу, в якому відображається інформація про вибраний об'єкт або певні рекомендації. Якщо інформація, що відображається у вікні, у межах вікна не поміщається, то її можна проглянути, використовуючи смугу прокрутки (скролінга), які розташовуються справа або у нижній частині вікна. Виконання команд у межах вікна здійснюється одним із таких способів:

• вибираємо команду з відповідного меню лівою клавішею миші;

• натискаємо на відповідну кнопку на панелі інструментів;

• натискаємо на комбінацію клавіш, яка виконує потрібну команду;

• вибираємо команду із контекстного меню, яке відкривається правою клавішею миші. Подібні елементи містяться і у вікнах прикладних застосувань (програм). Такими ж способами користуються в них для виконання команд.

 


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: +38 (093) 515-57-24, +38 (098) 050-8649
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.