Опуклий чотирикутник

Знаходження площі опуклого чотирикутника