Геометрична прогресія .

Геометрична прогресія — це така послідовність чисел, відношення будь-якого елемента послідовності до попереднього є числом сталим, за умови, що перший елемент якої не рівний нулю. Знаменник прогресії не рівний 1 (одиниці).

Геометрична прогресія є зростаючою, коли модуль знаменника прогресії більше одиниці.

Геометрична прогресія є спадною, якщо знаменник прогресії менше одиниці.

Якщо знаменник прогресії є менше нуля — прогресія має змінний знак.

Приклади:

Формули знаходження

- енного (n)елемента (члена) геометричної прогресії,

- Суми перших ен-членів (n-елементів) геометричної прогресії